התנועה תפעל לצמצום תופעת השמדת משחקים ישנים או השלכתם לאשפה, ולקידום המסר המרכזי "לא זורקים משחקים לפח". לשם כך התנועה תהווה כתובת אמינה לכל אדם שרוצה להפטר מפריטים ישנים, ובמקום להשליכם לאשפה יוכל להעביר אותם לגוף מסודר שם הם יעברו תיעוד, שימור והנגשה לציבור.